Midgard

Blodigt Alvor

da Ask Ravnøye komm ned til Nisja får å snakke om vordan dagen hessas har vert. å får at Ask Ravnøye skulle lere litt om det som ho kan. fikk han til slut Nisja til å snakke om det som plaget henne. Ask Ravnøye så att det var noe som plaget henne fra starten. hun sa at det hadde vert en fint kladd kar innom å truet henne. om att vist hun var i nerheten av Ask Ravnøye att så ville det få fatale konsekvenser. å dette plagde Ask Ravnøye en del. men ikkje før hun hadde sakt det. så komm det brasende inn en del av kongens vakter. å med hjelp av ask så komm hun seg ut gjenom vinduget. å fikk ristet av seg vaktene relatift fort. men de virket som de ikkje var ute etter Ask Ravnøye. ask heimover. å tenkte det ville bare gjør ont verre vist han ble forfulgt. å han klarte å finne hun.. da han vandret gjenom de kalde gatene. jikk det frost gjonom korppen hans. vist dei var ute etterNisja så var de mest sansynligt ute etter de andre gjemte venne våres. å Ask Ravnøye
sprang ned til Ingrid Hvilorr med tanke på att ho er å en av disse gjemte vennene. å det var ikkje sekunde fårtidligt. får der inne var det allerede full kamp der ragner hans bror hadde dratt sverd. å det var to kappekledde. Ask Ravnøye reagerte soppas fort å fikk overmannet numer to. å ragner klarte å få overmannet den 1 av dei. Ask Ravnøye prat… BHA DET ER MAASSE EG HAR GLEMT

Comments

Bandit1988

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.